Vương quốc Anh tìm cách công nhận Bitcoin và tiền điện tử là các công cụ tài chính được quản lý

Tương lai của tiền điện tử tại Vương quốc Anh vốn là câu hỏi của rất nhiều người. Nhất là trong bối cảnh chính trị Anh rối ren vì việc thay đổi Thủ tướng liên tục. Tuy nhiên mới đây, vương quốc Anh đã có những động thái rõ ràng hơn với các tài sản điện tử.

Vương quốc Anh trên đường trở thành trung tâm tiền điện tử lớn

coin

Vương quốc Anh đã tiến một bước gần hơn đến việc trở thành một trong những trung tâm tiền điện tử được công nhận nhất trên thế giới. Hạ viện, Quốc hội đã thông qua sửa đổi đối với Dự luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính nhằm điều chỉnh Bitcoin và ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số.

Dự luật ban đầu được đề xuất khi Thủ tướng Rishi Sunak là Thủ tường của Exchequer và nó tìm cách điều chỉnh các stablecoin. Trong cuộc họp Quốc hội, Andrew Griffith, Nghị sĩ Đảng Bảo thủ cho Arundel và South Downs đã đưa ra đề xuất mở rộng phạm vi của Dự luật bằng cách đưa các tài sản tiền điện tử khác vào phạm vi dịch vụ tài chính được quản lý ở Anh.

Nghị sĩ Đảng bảo thủ cũng chia sẻ rằng: “Bản chất ở đây là coi chúng là tiền điện tử giống như các dạng tài sản tài chính khác và không thích chúng, nhưng cũng là lần đầu tiên đưa chúng vào phạm vi quy định”. Trong điều khoản 14 trong Dự luật, làm rõ rằng các tài sản tiền kỹ thuật số có thể được đưa vào phạm vi các điều khoản hiện có của Đạo luật Dịch vụ Tài chính năm 2020.

Có thể bạn chưa biết:  Khám phá công ty Timebird trong lĩnh vực công nghệ blockchain

Các nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ các sửa đổi và hiện nó sẽ được trình bày tại Hạ viện. Nếu dự luật được thông qua ở đó, nó sẽ được yêu cầu ký bởi Vua Chales III để đưa nó vào luật.

Khi dự luật này được đưa thành điều luật thì sẽ mở ra cho tiền kỹ thuật số một tương lai mới.

Động thái này của Vương quốc Anh ảnh hưởng đến thị trường tiền kỹ thuật số

bitcoin

Như chúng ta đã ghi nhận, khoảng thời gian trước đây, giá Bitcoin cũng như các loại coin khác giảm nghiêm trọng. Đã có lúc, Bitcoin chỉ còn hơn 18.000 đô la. Và thị trường rơi vào thị trường gấu trong một thời gian dài. Các nhà đầu tư mất niềm tin vào tiền tệ kỹ thuật số.

Động thái tích cực này của Vương quốc Anh đã điều chỉnh Bitcoin như một công cụ tài chính đã khiến hệ sinh thái tiền tệ kỹ thuật số chuyển đổi, Giá của một số loại tiền điện tử lớn. Bitcoin đã tăng 5,97%, lên đến hơn 20.561 USD. Ethereum thì đang có giá bán là 20.561 USD, tăng 11,21%.

Nhiều nhà quan sát thị trường đã nhận thấy các dấu hiệu cho thấy chính phủ Rishi Sunak sẽ mang lại những tín hiệu lạc quan về tiền điện tử. Bởi vì ông vốn có những quan điểm rất tích cực về ngành công nghiệp này.

Tuy nhiên, tương lai của tiền kỹ thuật số vẫn phụ thuộc vào sự phát triển của ngành công nghiệp này với thời gian.

Có thể bạn chưa biết:  Cổ Phiếu Total - Phân tích có nên mua cổ phiếu TOT không?

Như vậy, ngành công nghiệp tiền điện tử tại Vương quốc Anh đang được ủng hộ phát triển dưới sự nắm quyền của Thủ tướng Rishi Sunak. Điều này sẽ là một sự ủng hộ tích cực cho Bitcoin và các tiền điện tử khác trong giai đoạn tìm lại giá của mình.