2018 Tháng Sáu

NHÂN VIÊN KINH DOANH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tìm kiếm các khách hàng là các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, nhân viên văn…

CONTENT LEADER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Lập kế hoạch content, chịu trách nhiệm về nội dung và phân phối nội dung…